Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
24/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriky alebo zemného plynu
Zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 21.11.2019
23/2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva
DCA Audit, s.r.o. 18.11.2019 1200,00€
21/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
STAVBAL,s.r.o. 10.10.2019 12 919,32€
22/2019 Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva
AGROEDUKA 03.10.2019 750,00€
20/2019 Zmluva o pripojení zariadenia
Zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s. 02.10.2019 86,66€ / mesačne
19/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 19.08.2019 9 800,00€
18/2019 Zmluva o využívaní elektronických služieb
Zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 16.07.2019
17/2019 Dodatok k zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dodatok
Slovak Telekom, a.s. 03.07.2019 14,00€ / mesačne
16/2019 Dodatok k zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dodatok
Slovak Telekom, a.s. 24.06.2019 14,00€ / mesačne
13/2019 Dodatok k zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dodatok
Slovak Telekom, a.s. 03.06.2019 14,00€ / mesačne
14/2019 Dodatok k zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Dodatok
Slovak Telekom, a.s. 03.06.2019 20,89€ / mesačne
10/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva
Slovak Telekom, a.s. 30.05.2019 1,00€
11/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva
Slovak Telekom, a.s. 30.05.2019 19,00€
12/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva
Slovak Telekom, a.s. 30.05.2019 19,00€
15/2019 Zmluva o dielo
Zmluva
Marián Bango 14.05.2019 550,00€
09/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnéj požiarnej ochrany SR
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 30.04.2019 3 000,00€
08/2019 Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov
Zmluva
Silver Mine, s.r.o. 04.04.2019 0,15€ / liter
07/2019 Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Martin Palme 28.03.2019
06/2019 Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Zmluva
Emil Drahuta 21.03.2019 430,00€
05/2019 Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Jaroslav Velič 14.03.2019 15.04.2019
04/2019 Zmluva o prenájme pozemku
Zmluva
SAVAR s.r.o. 24.01.2019 1,00€ / ročne
03/2019 Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
Dodatok
TENDERnet, s.r.o. 22.01.2019 250,00€ / rok
01/2019 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok
ENVIROPOL SK, s.r.o. 14.01.2019
02/2016 Kúpna zmluva
Zmluva
Poľovné združenie ENGLOVÁ Horovce 14.01.2019 8 000,00€