Povinné zverejňovanie

Rok:
Naše číslo Účel Protistrana Dátum účinnosti Dátum ukončenia Suma s DPH
41/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Ing. Vojtech Neumahr 07.10.2020
38/2020 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok
ENVIROPOL SK, s.r.o. 16.09.2020
40/2020 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 14.09.2020
39/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 31.08.2020
37/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
Zmluva
Vlastimil Motola 06.07.2020 300,00€
34/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Marián Vraník 24.06.2020
35/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Františka Vanková 24.06.2020
36/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 24.06.2020 7 000,00€
33/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Milan Cíbik 22.06.2020
32/2020 Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Zmluva
Emil Drahuta 22.06.2020 980,00€
31/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Jana Vozárová 17.06.2020
29/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Imrich Žeravík 11.06.2020
27/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Miriam Mišovcová 10.06.2020
28/2020 Zmluva o výpožičke
Zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10.06.2020 114 000,00€
26/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Emil Kováčik 29.04.2020
24/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Ferdinad Kováč 27.04.2020
25/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Pavol Lukáč 27.04.2020
23/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Andrej Bajtala 22.04.2020
22/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
František Cíbik 15.04.2020
21/2020 Zmluva o nájme dopravného prostriedku
Zmluva
Emil Drahuta 18.03.2020 500,00€
20/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 16.03.2020 3 000,00€
18/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Mgr. Erika Staňová 13.03.2020
19/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Anton Raček 13.03.2020
17/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Augustín Šelinga 12.03.2020
05/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Mária Karasová 11.03.2020
06/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Ing. Marian Zbín 11.03.2020
07/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Vladimír Krajčovič 11.03.2020
08/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Róbert Cíbik 11.03.2020
10/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Michal Lukáč 11.03.2020
11/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Eduard Mönnich 11.03.2020
12/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Milan Papuča 11.03.2020
13/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Ladislav Žaludek 11.03.2020
14/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Vladimír Chupáč 11.03.2020
15/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Rudolf Kováč 11.03.2020
16/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Martin Mičko 11.03.2020
04/2020 Zmluva o pripojení a odovzdávaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva
Jozef Gašpar 10.03.2020
30/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
Zmluva
TJ Tatran Horovce 06.03.2020 6 000,00€
03/2020 Zmluva o spolupráci
Zmluva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 05.02.2020
02/2020 Kúpna zmluva
Zmluva
PD Košeca, a.s. 03.02.2020
01/2020 Zmluva o dielo
Zmluva
PROTEF, s.r.o. 02.01.2020 25 665,37€
09/2020 Zmluva - príloha
Zmluva
ENVI PAK a.s. 01.01.2020