Prihláška do MŠ 2021

 

Materská škôlka v Horovciach oznamuje, že v dňoch 03. - 04. mája 2021

v čase od 8. 00 hod. do 13.00 hod. sa uskutoční príjmanie žiadostí na

predprimárne vzdelanie v materskej škole.                                     

 

Späť