Komisia finančná a pre správu majetku

Predseda:  
Ľudmila Bieliková

Členovia:  
Ing. Ferdinand Kováčik
Ing. Katarína Chupáčová