Komisia finančná a pre správu majetku

Predseda:  
Ľudmila Bieliková

Členovia:  
Mário Staňo
Ing. Katarína Chupáčová