Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Predseda:  
Ing. Jozef Kojtal 

Členovia:  
Mário Staňo
Katarína Cibíková