Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Predseda:  
Mário Staňo

Členovia:  
Juraj Prostinák
Ing. Jozef Kojtal