Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a mládeže

Predseda:  
Mgr. Pavol Mičuda 

Členovia:  
Mgr. Pavol Mičuda
Ľuboš Greguška
Vladimír Veliký
Peter  Papuča