Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a mládeže

Predseda:  
Mgr. Pavol Mičuda 

Členovia:  
Mário Staňo
Peter Lukáč