Komisia pre verejné obstarávanie

Predseda:  
Ing. Ferdinand Kováčik   

Členovia:  
Ing. Jozef Kojtal
Branislav Cíbik