Komisia sociálno-zdravotná

Predseda:  
Maroš Toman  

Členovia:  
Ľudmila Bieliková
Bc. Andrea Eliášová