Komisia sociálno-zdravotná

Predseda:  
Jozef Kováčik  

Členovia:  
Ing. Jozef Kojtal
Ing. Katarína Chupáčová
Maroš Toman