Komisia stavebná a pre dopravu, výstavbu a údržbu ciest

Predseda:  
Jozef Kováčik   

Členovia:  
Mgr. Pavol Mičuda
Maroš Toman