Plán zasadnutí OZ

Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva v Horovciach na rok 2018:

 
1. 01.02.2018
2.

15.03.2018

3. 17.05.2018
4. 16.08.2018
5. 25.10.2018
6.

xx.12.2018