Zamestnanci

Ing. Katarína CHUPÁČOVÁ
Tel.: 0903 / 485 213
e-mail: ocuhorovce@stonline.sk

Pracovná agenda:


Bc. Andrea Eliašová
Tel.: 0911 / 762 846
e-mail: ocuhorovce@stonline.sk

Pracovná agenda:


Jozef ZLATOŠ

Pracovná agenda: