Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - aktualizované

 
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutočňuje v plánovanom
termíne od 15. februára 2021 a potrvá do 31. marca 2021.
Sčítanie obyvateľov je plne elektronické. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova,
bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom a to prostredníctvom
elektronického formulára, ktorý nájdu na stránke www.scitanie.sk. K dispozícii budú
mať aj mobilnú aplikáciu. Na sčítanie postačí tablet, mobil, notebook alebo PC.

Elektronické samosčítanie sa realizuje bez asistovaného sčítania, ktoré sa uskutoční
v termíne od 01. apríla a potrvá do 31. októbra 2021. Ide o dosčítavanie, počas ktorého
samosčítanie obyvateľov už  nebude možné. Preto je veľmi dôležité, aby sa občania
sčítali v termíne, ktorý je na elektronické sčítanie vyhradený. Zároveň je veľmi dôležité,
aby tí občania, ktorí sa vedia elektronicky sčítať, pomohli aj svojim  blízkym príbuzným,
priateľom a známym, ktorí nemajú možnosť sa elektronicky sčítať, prípadne nevedia
formulár vyplniť. Čím viac občanov sa sčíta v určenom termíne, o to menej práce budú
mať asistenti sčítania pri dosčítavaní.

Počas doby sčítania bude obyvateľom do poštových schránok štatistický úrad zasielať
leták o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa.
Vzor elektronického formuláru je zverejnený na
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom
čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.
Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk,
alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.
 
 
Späť