Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 
Najrozsiahlejší projekt Štatistického úradu SR – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) odštartoval 1. júna.
Aktuálne spustená prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov poskytne
jedinečné dáta o stave a kvalite bývania na Slovensku. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deviatich
mesiacov po prvýkrát v histórii elektronicky, bez účasti obyvateľov, zaznamenajú údaje o približne dvoch miliónoch domácností.
 
Späť