Športoviská

O - OBSADENÉ

V - VOĽNÉ

 

 

                                     ŠPORTOVISKÁ ( 30. týždeň)

 

 

 

 

                    UMELÝ TRÁVNIK - rozpis

 

čas PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA poznámka
9.00                
9.30                
10.00    p. Trokan     p. Karas S.      
10.30    p. Trokan     p. Karas S.      
11.00    p. Trokan     p. Karas S.      
11.30                
12.00                
12.30                
13.00                
13.30                
14.00                
14.30                
15.00                
15.30                
16.00   p. Motola            
16.30   p. Motola            
17.00   p. Motola            
17.30                
18.00                
18.30                
19.00                
19.30                
20.00                
20.30                
21.00                

 

 

 

                    TELOCVIČŇA - rozpis

 
čas PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA poznámka
9.00                
9.30                
10.00                
10.30                
11.00                
11.30                
12.00                
12.30                
13.00                
13.30                
14.00                
14.30                
15.00                
15.30                
16.00                
16.30                
17.00                
17.30                
18.00                
18.30                
19.00                
19.30                
20.00                
20.30                
21.00