Športoviská

O - OBSADENÉ

V - VOĽNÉ

 

 

                                                              ŠPORTOVISKÁ - UZATVORENÉ

 

 

 

                    UMELÝ TRÁVNIK - rozpis ( 50. týždeň)

 

čas PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA poznámka
9.00                
9.30                
10.00                
10.30                
11.00                
11.30                
12.00                
12.30                
13.00                
13.30                
14.00                
14.30                
15.00                
15.30                
16.00                
16.30                
17.00                
17.30                
18.00                
18.30                
19.00                
19.30                
20.00                
20.30                
21.00                

 

 

 

                    TELOCVIČŇA - rozpis ( 50. týždeň)

 
čas PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA poznámka
9.00                
9.30                
10.00                
10.30                
11.00                
11.30                
12.00                
12.30                
13.00                
13.30                
14.00                
14.30                
15.00                
15.30                
16.00                
16.30                
17.00                
17.30                
18.00                
18.30                
19.00                
19.30                
20.00                
20.30                
21.00