Správa krízového štábu obce Horovce_13_03_2020


Vysvetlenie niektorých opatrení a postupy dokumentácie krízového štábu obce Horovce
č. 1/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom COVID-19 
                                                                                                                                                          

• Základná škola a Materská škola v Horovciach je zatvorená od 13.03.2020 (riaditeľské voľno)
   a od 16.03.2020 najmenej na 14 dní na základe rozhodnutia ÚKŠ SR.

• Obecný úrad v Horovciach  je od 16.03.2020 až do odvolania v režime ,,nestránkové hodiny",
   t. j. je uzamknutý. V nevyhnutných prípadoch je potrebné telefonicky kontaktovať pracovníčky
   obecného úradu na tel. č. 042/4693 664, ekonómka 0903 485 213 a podateľňa 0911 762 846
   alebo emailom: ocuhorovce@stonline.sk, občanom doporučujeme vybavovať akékoľvek záležitosti
   prednostne emailom alebo telefonicky.

• Rovnako tak môžete kontaktovať starostu obce na mob. č. 0904 213 399 alebo emailom:
   starostaocuhorovce@centrum.sk

• Športoviská na území obce budú zamknuté od 16.03.2020 až do odvolania, (týka sa to najmä
   multifunkčného ihriska), deti nemajú prázdniny, nemali by sa zhromažďovať. Taktiež bude
   uzamknutý areál školy a žiadame rodičov, aby upozornili svoje deti, aby sa nezdržiavali na
   verejných priestranstvách, ale zostali v domácom prostredí.

• Všetky kultúrne akcie na území obce budú až do odvolania zrušené.

• Konferencia biskupov Slovenska zrušila všetky bohoslužby na území Slovenskej republiky,
   t. j. nebudú sa vykonávať žiadne omše po dobu 14 dní.

• Občania, ktorí sa vracajú zo zahraničia sú povinní zdržiavať sa v karanténe po dobu 14 dní od príchodu.

• Od 09.03.2020 je zákaz na všetky prílety a odlety z Talianska

• Návštevy v nemocniciach, detských domovoch, domovoch sociálnych služieb, vo väzniciach sú zakázané.

• Predpisovanie liekov si vybavujte telefonicky u svojho lekára, nie je potrebné navštevovať lekára.

• Pokiaľ máte príznaky ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, sťažené dýchanie, slabosť, horúčka)
   a boli ste v rizikovej oblasti alebo ste sa stretli s niekým, kto bol v tejto oblasti, volajte na krízovú linku 0800 221 234.

• Odporúčame občanom pravidelne sledovať informácie ohľadom šírenia koronavírusu alebo
   prípadne ďalších opatrení z webovej stránky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
   a obce Horovce: http://www.uvzsr.sk/, https://www.horovce.sk/usmernenia-koronavirus-covid-19/

• Vyzývame občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému prístupu k svojim blízkym, ku
   kolegom a k zachovaniu pokoja a rozvahy.


 
Späť