Dnes » 1 / -7
Zajtra » 1 / -7
Pozajtra » -0 / -7
sobota 22. januára 2022 - Meniny má Zora

Starosta


Mila
n VELAS
( nezávislý kandidát )

Kontakt:

Obecný úrad Horovce
Horovce č. 94
020 62

Mob.: 0904 / 213 399
Tel.: 042 / 4693 664
fax.: 042 / 4693 664
e-mail: starostaocuhorovce@centrum.sk


zvolený do funkcie 12. decembra 2014

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce.
Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením
sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

Starosta skladá sľub, ktorý znie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.