Úradná tabuľa


UT_Návrh_Záverečný_účet_obce_za_rok_2020_Horovce_05_05_21
UT_Návrh_Záverečný_účet_obce_za_rok_2020_Horovce_05_05_21   V zmysle par. 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj v zmysle  
par. 16 ods. 9zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách poredkladá obec
návrh záverečného účtu na verejnú diskusiu.

Pripomienky k ZÚ môžu občania podávať do 20.mája 2021

Zverejnené od: 05.05.2021 do 20.05.2021
zobraziť viac...