Úradná tabuľa


UT_Záverečný účet obce za rok 2015
UT_Záverečný účet obce za rok 2015

pripomienky k ZU môžu občania podávať do 05.04.2016

Zverejnené od: 24.03.2016 do 05.04.2016
zobraziť viac...


UT_Výzva na predkladanie ponúk
Zverejnené od: 07.01.2016 do 15.01.2016
zobraziť viac...


UT_Zámer Skleník - Agrofarma Horovce s.r.o._15_12_15
UT_Zámer Skleník - Agrofarma Horovce s.r.o._15_12_15

* prípadné pripomienky môžu občania zasielať na OU Horovce

Zverejnené od: 15.12.2015 do 30.12.2015
zobraziť viac...

UT_PHSR_Horovce_2014_2020
UT_PHSR_Horovce_2014_2020


Na pripomienkovanie do 11.12.2015

Zverejnené od: 23.11.2015 do 07.12.2015
zobraziť viac...