UT_Zámer Skleník - Agrofarma Horovce s.r.o._15_12_15

UT_Zámer Skleník - Agrofarma Horovce s.r.o._15_12_15

* prípadné pripomienky môžu občania zasielať na OU HorovceSpäť