Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Obce Horovce

VZN 01/2015

o určení školského obvodu Základnej školy Horovce


Účinnosť: 01.01.2016Späť