Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2019

Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.


Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom


Späť