Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2019
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské. Plán vývozu
kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu. Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje
spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN.  Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           
Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom

Späť