Dnes » 18 / 8
Zajtra » 21 / 8
Pozajtra » 23 / 8
štvrtok 13. júna 2024 - Meniny má Anton

Výzva/ Upozornenie - Zákaz parkovania na chodníkoch od 1. októbra 2023

Obec Horovce ako cestný správny orgán v zmysle Zákona č. 8/2009 Z. z Zákon o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás upozorňuje na nižšie uvedené zákonné povinnosti 
v súvislosti so zmenou v doterajších možnostiach parkovania vozidiel na chodníkoch.

Málokto si uvedomuje, že od 1. 10. 2023 nastali zásadné zmeny v parkovaní na chodníkoch. Stále 
bojujeme s nedostatočným počtom parkovacích miest. A hoci stav sa nijako nezmenil k lepšiemu, 
od 1. 10. 2023 nastúpili tvrdé obmedzenia priamo zo zákona bez zásahu samospráv.

Hovoríme teda o zmenách v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej aj ako „zákon o cestnej 
premávke“), konkrétne o kľúčovom ustanovení § 52 ods. 2.

 Nová úprava od 1. 10. 2023 - Parkovanie na chodníku je aktuálne upravené nasledovne:

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 
ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo 
dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, 
pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Parkovanie na chodníku tak je umožnené už len tam, kde to dopravná značka výslovne umožňuje.

Uvedené teda predstavuje zmenu z dovtedajšieho negatívneho výpočtu miest, kde nie je dovolené 
parkovať, na pozitívny výpočet takých miest (teda len tam, kde to výslovne dovoľuje dopravná značka).

V Y Z Ý V A M E

Vás na dodržiavanie zákonných povinností týkajúcich sa parkovania na chodníkoch. V opačnom prípade 
bude obec povinná vaše konanie riešiť na príslušnom orgáne, kde Vám hrozí uloženie pokuty v blokovom 
konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur. Upozorňujeme tiež na možnosť riešiť nedovolené státie 
na chodníku formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, s tým, že pokuta bude zaslaná držiteľovi vozidla 
vo výške 78 eur.

Veríme, že na základe uvedenej výzvy pristúpite k dobrovoľnému dodržiavaniu uvedeného zákazu parkovania 
na chodníkoch. 

S úctou 

Mgr. Erika Staňová
starostka obce Horovce