Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2019/2020Obecný úrad v Horovciach a Základná škola v Horovciach oznamuje rodičom,
že ZÁPIS DETÍ do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční
v stredu 10. apríla 2019, v čase od 14:30 hod. do 16:30 hod.  
TEŠÍME  SA   NA VÁS!!!
                    

Späť