Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022Obecný úrad v Horovciach a Základná škola v Horovciach oznamuje rodičom,
že ZÁPIS DETÍ do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční
od 01. apríla do 30. apríla 2021.  TEŠÍME  SA   NA VÁS!!!
                    

Späť