Zber plastov a kuchynského oleja Január 2020Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že zber plastového odpadu sa v našej
obci uskutoční v utorok 14. 01. 2020. Preto žiadame občanov, aby vrecia s plastovým
odpadom v uvedený deň vyložili pred svoje domy.

Súčastne so zberom plastu sa bude vykonávať
" Zber použitého, prepáleného kuchynského oleja
v 1. litrových, 2. litorvých, 5. litrových plastových priesvitných uzavretých flašiach.

Žiadame občanov, aby plastové fľaše pred vhodením do vreca dobre postláčali a tým znížili objem.
Taktiež iný plastový materiál – /ako napr. vedrá, bedničky/ polámali na menšie kúsky a tak dali do
vriec.
Späť