DHZ Horovce


História hasičského zboru sa datuje od roku 1917, kedy bol založený prvý hasičský zbor

ktorý vlastnil hasičskú striekačku.
Je isté, že protipožiarna ochrana obce existovala už aj pred rokom 1917, ale za rok založenia
zboru sa považuje až rok 1917 kedy bola zakúpená hasičská striekačka majiteľom kaštiela
v Horovciach Filipom Vietorisom.


Kontakt:

DHZ Horovce, 02062

e-mail: dhzhorovce@gmail.com

web: http://hasicihorovce.webnode.sk/

facebook: https://sk-sk.facebook.com/DHZ-Horovce-127880640594849/Vedenie


             Predseda : Samuel Karas

             Veliteľ     :  Milan Papuča