OZT Ostrá hora Horovce

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku, výbor OZ Turisti

 

 

 

Ostrá Hora Horovce, uznesením č.4/2020 ruší všetky akcie

 

 

 

klubu od 15.3.2020 až do odvolania. Dôvodom ich rušenia sú

 

 

 

opatrenia proti COVID-19 (koronavírus).
OZ Turisti Ostrá hora Horovce 

e-mail: 

 

Peter Puček 

e-mail:  pucekpeter12@gmail.com

Tel: 0907 / 709 477

 

Braňo Cíbik 

 e-mail:  kocurik1979@azet.sk

Tel: 0904 / 486 782


Ladislav Mišovec
 

 e-mail:  laco.misovec@gmail.com

Tel: 0907 / 148 202

www: http://www.ozthorovce.estranky.sk/

facebook: https://www.facebook.com/ozthorovce/

 


Naše OZ vzniklo 4.mája 2016 a v súčasnosti má 38 členov. V našom logu je Ostrá hora a kráčajúci bocian.
Ostrá Hora je v logu preto, lebo je to náš horovecký kopček na ktorý chodíme radi nie len my, ale aj ľudia
z bližšieho či širšieho okolia. Staráme sa o ňu a uskutočňujeme aktivity aby sa tam ľudia, ktorí zdolajú jej
vrchol, cítili dobre a oddýchli si. Práve preto sme na vrchole Ostrej hory postavili prístrešok, ktorý slúži i ako
ochrana pred zlým počasím. Postavenie dvojkríža bolo realizované v drvivej väčšine tiež našimi terajšími
členmi a symbolizuje nás Slovákov. Bocian je v logu pretože je dlhoročným symbolom Horoviec. Chceme,
aby sme sa ako on, vždy po každej túre šťastne vrátili a našli cestu domov, tak ako nám to poprial aj pán
starosta Milan Velas na ustanovujúcej schôdzi OZ Turisti Ostrá hora Horovce. Na záver, ale o to srdečnejšie,
sa chceme poďakovať ľuďom, ktorí nám pomáhajú nie len finančne, ale aj iným spôsobom pri chode a fungovaní
klubu, ako aj pri pomoci v rozvoji turistiky v Horovciach a ich okolí.Horám zdar!