Urbárska obec

Urbárska obec Horovce, pozem. spol.

Predseda: Ladislav Cíbik
tel.: 0904 008 035

Adresa
    Horovce 182
    020 62 Horovce
IČO
    00628247
DIČ
    2020616752
Dátum založenia
    17.08.1993
Právna forma
    Spoločenstvá vlastníkov bytov a pozemkov  (Súkromné nefinančné korporácie)